Youth and Community Center, Tanji

jongeren project gambiaIn Gambia is de situatie vergelijkbaar met de meeste Afrikaanse landen: de bevolking is arm in materiële zin en heeft weinig tot geen mogelijkheden om uit deze armoede te komen. Meer dan de helft van de bevolking bestaat uit kinderen en jongeren, van hen heeft maar een deel de mogelijkheid om naar school te gaan omdat de ouders vaak geen geld hebben om schoolgeld te betalen.

Voor de jongeren in het vissersdorp Tanji en omgeving is het vaak te ver of te duur om regelmatig naar de stad te reizen om te studeren of culturele activiteiten te bezoeken. Daarom is het belangrijk dat er plaatselijk voorzieningen voor jongeren komen.

In dit dorp stond een vervallen gebouw. In oktober 2008 heeft FFYP het initiatief genomen om in samenwerking met het plaatselijke dorpsbestuur te starten met de verbouwing. Het gebouw wordt sinds 14 februari 2010 in gebruik genomen als multifunctioneel jongerenproject. Het staat op grond van de gemeente en blijft eigendom van de gemeenschap. Het gebouw is van groot belang voor de gemeenschap en de directe omgeving. Er is onder meer een bibliotheek met 4000 Engelstalige boeken, een internetcafé, een grote zaal met podium waar allerlei culturele activiteiten worden georganiseerd en 2 leslokalen. Hiervan doet 1 lokaal dienst als timmerwerkplaats waar jongeren opgeleid worden tot timmerman en het andere wordt gebruikt door een groep vrouwen die babyvoeding maken voor ondervoede baby's en kinderen. Het project is volgens afspraak in oktober 2015 in goede orde overgedragen aan de dorpsgemeenschap nadat FFYP het 7 jaar lang in beheer heeft gehad.

Dit project werd onder meer ondersteund door het NCDO en Wilde Ganzen.