Info Gambia en Werkwijze

Algemene Informatie

algemene informatie gambiaDe Republic of The Gambia is met een oppervlakte van 11.295 km2 het kleinste land op het Afrikaanse vasteland. Gambia ligt in West-Afrika en ligt aan de oevers van de Gambia rivier. Van het oosten naar het westen is Gambia ongeveer 320 km lang. De breedte van Gambia varieert van 20 tot 50 km. De bevolking van Gambia telde in 2013 1.849.000 inwoners 1 en groeit jaarlijks met ongeveer 3.2% 1. Van de bevolking woont 42% in landelijke gebieden 1.

Vooruitgang in Gambia

Gambia heeft zich op een aantal vlakken ontwikkeld. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de infrastructuur en Gambia profiteert van de status als populaire toeristische bestemming. Op het gebied van gezondheidszorg hebben verbeteringen plaatsgevonden. De gemiddelde levensverwachting in Gambia is sinds de onafhankelijkheid in 1965 gestegen van 34 jaar 3 naar 58.6 jaar in 2012 2. Het aantal kinderen dat overlijdt vóór het eerste levensjaar is sinds 1990 gedaald van 90 naar 49 op de 1000 kinderen in 2012 2. Ook op het gebied van onderwijs hebben er verbeteringen plaatsgevonden. Het basisonderwijs in Gambia is in principe gratis, al moet er wel betaald worden voor schoolmaterialen en een uniform. Leerlingen op scholen die voldoen aan kwaliteitseisen gesteld door de overheid krijgen elke dag een gratis maaltijd. Er staan ongeveer evenveel jongens (79.1%) als meisjes (81.9%) ingeschreven op de basisschool (2012) 2. Onder de volwassenen in Gambia in het algemeen is slechts 55.5% geletterd, maar onder de jongeren van 15 tot 24 jaar is dit percentage hoger, namelijk 73.2% (2015) 1.

Uitdagingen in Gambia

Ondanks dat Gambia in ontwikkeling is, staat het kleine land ook voor enorme uitdagingen. In 2013 stond Gambia op de 172e rang van de Human Development Index 4, waarmee Gambia nog steeds behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De gemiddelde Gambiaan heeft 1.917 dollar per jaar te besteden 1, wat neerkomt op iets meer dan 5 dollar per dag. Echter heeft 33.6% van de bevolking minder dan 1.25 dollar per dag te besteden. Daarmee valt een derde van de bevolking onder de extreme armoede grens (2011) 2. Gambia kent weinig grote bedrijven om de werkgelegenheid te stimuleren. De meeste mensen werken in eenmans- of familiebedrijven, vaak in de agriculturele, bouw/reparatie, transport of retail sectoren. Veel werk is gebaseerd op relatief korte opdrachten, waardoor mensen weinig financiële zekerheid hebben. In moeilijke situaties kunnen mensen echter redelijk gemakkelijk op familie terugvallen.

In Gambia is 46% van de bevolking 14 jaar of jonger (2013) 1. Veel kinderen stoppen met school aan het einde van de basisschool. Slechts 34% neemt deel aan het middelbaar onderwijs (2012) 2, vaak omdat de ouders geen geld hebben om hun kinderen naar school te sturen. Veel leerlingen stoppen dus met school zonder dat ze een vak hebben geleerd. Aangezien er nu al niet voldoende werk is voor de huidige werkende bevolking, groeien veel kinderen op met een armoedig toekomstperspectief.

Werkwijze FFYP in Gambia

Kansen bieden aan jongeren

Veel Gambiaanse jongeren proberen door middel van een levensgevaarlijke tocht door de Sahara via Libië naar Europa te vluchten. Het gebrek aan een goede toekomst is hiervan een belangrijke reden. FFYP investeert in (vak) opleidingen en arbeidsplaatsen. Hierdoor hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt in eigen land. Daarnaast wil FFYP een platform bieden aan kunst en culturele activiteiten, waardoor jongeren geld kunnen verdienen met hun passie en er ook wordt gewerkt aan cultuurbehoud.

Kwaliteit basisscholen verbeteren

Basisscholen die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld door de overheid krijgen extra voordelen, zoals gratis maaltijden voor de leerlingen. Veel scholen (vooral in het binnenland) zijn te arm om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen. FFYP heeft onder andere een basisschool in de arme central river regio opgeknapt en uitgebreid volgens de gestelde richtlijnen, waardoor de school nu voorziet in kwalitatief goed onderwijs en gebruik kan maken van de voordelen die de overheid biedt.

Sponsoring onderwijs voor arme gezinnen

Een hoog percentage kinderen staat ingeschreven op de basisschool. Daadwerkelijk volgt slechts 61% van de jongens en 64.1% van de meisjes in Gambia de lessen (2012) 2. Voor ouders van grote gezinnen is het vaak te duur om lesmaterialen en uniformen voor alle kinderen aan te schaffen. FFYP probeert dit op kleine schaal op te lossen door middel van sponsoring.

Kansen bieden aan kinderen en jongeren met een handicap

Gehandicapte kinderen en jongeren horen er in Gambia vaak niet bij. Ze worden regelmatig benadeeld en krijgen amper kansen om zich te ontwikkelen. Door middel van het Bendula project en de zorgboerderij in Tanji probeert FFYP kansen te bieden aan kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Bronnen

1 Bron: UNESCO
2 Bron: UNICEF
3 Bron: Gapminder
4 Bron: UNDP