Doneren

Projecten FFYP

Om de projecten van FFYP in Gambia te realiseren zijn we afhankelijk van sponsoring. Draagt u onze doelstelling een warm hart toe, namelijk dat kinderen en jongeren in Gambia een kans krijgen om zich te ontwikkelen zodat ze een toekomst op kunnen bouwen voor zichzelf en voor hun familie, dan kunt u ons steunen.

De bestuursleden zetten zich op vrijwillige basis in. De reis- en verblijfskosten in en naar Gambia worden uit eigen middelen betaald. Daardoor komt 100% van uw gift ten goede aan de projecten.

Wilt u ons steunen, dan kunt u uw gift overmaken op:

NL19 RABO 0105465291 Rabobank Peelland Zuid
t.n.v. Stichting Future for Young People te Someren

jongeren project gambiaStichting Future For Young People is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor mag u uw giften aan Future For Young People aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.