Bendula Project, Tanji

basisschool project gambiaGehandicapte kinderen en jongeren in lage inkomenslanden behoren tot de meest voorkomende kansarme en kwetsbare doelgroep op aarde. Dit komt voornamelijk door de stigma´s rondom handicaps. Het resultaat is dat gehandicapte kinderen zich vaak geïsoleerd voelen. Ze zijn meestal niet bekend met de wereld buitenhuis. Ze lijden onder ontbering van sociale interactie, uitsluiting van onderwijs en hebben geen toegang tot medische zorg. In veel Afrikaanse landen zijn gezinnen van een gehandicapt kind langdurig aansprakelijk en hebben ze niet de middelen om hun kind te ondersteunen. De situaties waarin gehandicapten kinderen verkeren zijn soms onvoorstelbaar en de armoede waaraan ze worden blootgesteld is extreem.

Stichting Future for Young People biedt diensten die voldoen aan de dringende behoeften van kinderen met een beperking en hun gezinnen. Tegelijkertijd werken we aan bewustwording van de traditionele vooroordelen over kinderen met een beperking thuis, in het onderwijs en in de gemeenschap.

Bendula is een project in Tanji voor kinderen met een beperking. Het project is in 2013 gestart samen met de Tanji Lower Basic School en Gilde Opleidingen Venlo, afd. Welzijn. Hieraan was een werkgroep verbonden die bestond uit leerlingen en docenten van het ROC. Op 9 november 2020 is dit project overgedragen aan stichting Future for Young People.

Bendula streeft naar gelijkwaardigheid voor kinderen met een beperking. Zo´n dertig kinderen nemen deel aan het project. Het grootste aantal van hen wordt begeleid door twee lokale begeleiders, zowel op school als in de thuissituatie. Samen streven ze naar een zo groot mogelijke participatie in de gemeenschap van Tanji, een vissersdorp aan de kust van Gambia.

Het project draait op giften en sponsoracties. Zo is er in 2016 een nieuw klaslokaal geopend waar de kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en passend onderwijs krijgen. Zo zijn ze, net als alle andere kinderen, leerling van een school. Enkele andere kinderen zijn zo ernstig beperkt dat ze niet naar de klas kunnen. Voor hen heeft FFYP een belevingsruimte geopend die gerund wordt door nog twee lokale begeleiders. Zo worden ook deze kinderen regelmatig uit hun vaak schrijnende thuissituatie gehaald om een prettige ervaring op te doen. De overige kinderen worden regelmatig thuis bezocht door de begeleiders.